Tilbagemelding om problemer med webtilgængelighed

Beskrivelse af problemet

Angiv problem med tilgængelighed

Ja / Nej
Ønsker du, at vi kontakter dig vedrørende din tilbagemelding?
Dine kontaktoplysninger
Oplysningspligt

Som offentlig myndighed, har vi pligt til at oplyse om hvorfor og hvordan, vi behandler indsamlede oplysninger. 

Din tilbagemelding vil blive sendt til den institution eller afdeling, som har ansvar for webstedet, samt til kommunens kommunikationsteam.

I forbindelse med din tilbagemelding, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af dit navn, adresse, telefonummer og e-mail. Vi skal derfor informere dig om dine rettigheder i forhold til, at vi behandler dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Vi skal orientere dig om, at du har ret til:
  • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig.
  • at få personoplysninger om dig i en struktureret og maskinlæsbar form.
  • at få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige.
  • at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af personoplysninger om dig.

Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare oplysningerne.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk eller telefon 7232 0000.

Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger anbefaler vi, at du bruger Digital Post eller sender et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.