Særlige formål for børn og unge

Oplysningspligt

Som offentlig myndighed, har vi pligt til at oplyse om hvorfor og hvordan, vi behandler indsamlede oplysninger.

Ansøgningen vil blive fremlagt på et åbent dagsordenspunkt i Folkeoplysningsudvalget.


I forbindelse med din ansøgning om tilskud på Hillerød Kommunes hjemmeside, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af dit navn, adresse, telefonummer og e-mail. Vi skal derfor informere dig om dine rettigheder i forhold til, at vi behandler dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Vi skal orientere dig om, at du har ret til:
  • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig.
  • at få personoplysninger om dig i en struktureret og maskinlæsbar form.
  • at få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige.
  • at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af personoplysninger om dig.

Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare oplysningerne.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk eller telefon 7232 0000.

Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger anbefaler vi, at du bruger Digital Post eller sender et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.
Oplysninger om ansøgning
Formål med ansøgningen
Oplysninger om økonomi
Er der søgt andre steder?
Benyt budgetskabelon og vedhæft
Kun én fil.
8 MB grænse.
Tilladte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Regnskab
Senest 2 måneder efter det støttede projekt/arrangement er afsluttet, skal der udarbejdes et regnskab og kort evaluering af projektet. Regnskabet skal underskrives af den økonomisk ansvarlige. I sender regnskabet til Kultur og Udvikling på kulturogudvikling@hillerod.dk
Eventuelle uforbrugte tilskudsmidler skal tilbageføres til kommunen.
Børneattester
Hillerød Kommune har pligt til at indhente erklæring om indhentelse af børneattester ved tildeling af offentlige tilskud.

Erklæring om indhentelse af børneattester sker jf. Børneattestloven lov. nr. 520 af 21. juni 2005.
Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selvom foreningen/arrangøreren på tidspunket for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelse af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år.
Erklæring om indhentelse af børneattester