Tilmelding til kurset Personlig Styrke

Oplysningspligt

Vi behandler personoplysninger om dig - orientering om dine rettigheder

Hillerød Kommune behandler personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen er at foretage en tilmelding til kurset Personlig Styrke

 
Det drejer sig om almindelige personoplysninger. Oplysningerne stammer bl.a. fra de oplysninger du angiver i ansøgningen

Vi videregiver dine oplysninger til andre dele af kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af tilmeldingen.

 

Dine rettigheder

  • Vi skal orientere dig om, at du har ret til:
  • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig
  • at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
  • at få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige
  • at få slettet oplysninger, hvis lovgivningen giver mulighed for det at trække dit samtykke tilbage, hvilket får virkning for vores behandling af dine oplysninger fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket. [Skal kun med, hvis behandlingen sker på baggrund af et samtykke]
  • at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.


Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare oplysningerne.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail:

databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk eller telefon 7232 0000. Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger anbefaler vi, at du bruger Digital Post eller sender et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

 
Oplysninger om kursusdeltager
Personlig Styrke, forårshold 2022