Ansøgning om optagelse i talentidrætsklassen på Frederiksborg Byskole 2024/2025

 • Aktuelle Indledning
 • Ansøgning
 • Komplet
Dine oplysninger
Oplysningspligt

Vi behandler personoplysninger om dig - orientering om dine rettigheder

Hillerød Kommune behandler personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen er er behandle ansøgningen om optagelse på talentidrætsklasse.

 
Det drejer sig om almindelige personoplysninger . Oplysningerne stammer bl.a. fra de oplysninger, der er angivet i ansøgningen.


Vi videregiver dine oplysninger til andre dele af kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af ansøgningen.

 

Dine rettigheder

 • Vi skal orientere dig om, at du har ret til:
 • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig
 • at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
 • at få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige
 • at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.


Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare oplysningerne.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail:

databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk eller telefon 7232 0000. Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger anbefaler vi, at du bruger Digital Post eller sender et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

 
Vejledning og indledning

For at søge om optagelse i talentidrætsklassen skal følgende udfyldes og indsendes.
 1.  Elevprofil- og udtalelse fra eleven/udøveren selv
 2.  Skoleprofil – udtalelse fra nuværende skole
 3. Sportsprofil – udtalelse fra primær træner

1. Elevprofil, skal udfyldes af elevens forældre, mens mig og min skole, skal udfyldes af eleven selv. Det er derfor vigtigt, at både elev og en af forældrene, sidder klar sammen, når ansøgningen skal laves.

2. Skoleprofil skal udfyldes af klasselæreren.

3. Udfyldes af primær træner.

Både elev, klasselærer og træner udfylder og indsender deres del af ansøgningen hver for sig. Den skal IKKE udfyldes og indsendes samlet. 

Svarene vil indgå  en vurdering af elvens muligheder for at blive optaget i talentidrætsklassen. Finder visitationsudvalget eleven egnet til en plads i en talentidrætsklasse, vil eleven og forældre blive inviteret til en samtale. Samtalen vil indgå i den endelige vurdering.

Behandlingen af ansøgningen, går først i gang når alle tre profiler i ansøgningen af modtaget.​​​​
Eleven/udførens navn. Udfyldes af både elev, klasselærer og primær træner.