Tilmelding til modersmålsundervisning

  • Aktuelle Indledning
  • Tilmelding
  • Transportomkostninger
  • Færdiggjort
NemLogin

Du skal logge ind med NemID/MitID for at komme videre i formularen. 

Tryk her for at logge ind med NemID/MitID
Oplysningspligt
(Du skal selv tilføje/vælge tekst, hvor der er [ ]. HUSK! At slette kursiveret tekst.
 

Vi behandler personoplysninger om dig og det barn du tilmelder til modersmålsundervisning - orientering om dine rettigheder

Hillerød Kommune behandler personoplysninger om dig og det barn du tilmelder til modersmålsundervisning. Formålet med behandlingen er at behandle tilmelding til modersmålundervisning.


Det drejer sig om almindelige personoplysninger. Oplysningerne stammer fra denne tilmelding.


Vi videregiver dine oplysninger til andre dele af kommunen, f.eks. barnets skole og eventuelt en skole i en anden kommune, hvis det er nødvendigt for behandlingen af tilmeldingen.

 

Dine rettigheder

  • Vi skal orientere dig om, at du har ret til:
  • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig og barnet, der er tilmeldt.
  • at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
  • at få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige
  • at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.


Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare oplysningerne.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler  personoplysningerne på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail:

databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk eller telefon 7232 0000. Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger anbefaler vi, at du bruger Digital Post eller sender et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.


 
Udfylders oplysninger
Oplysninger om formularen