Samtykke til pårørendeforløb

  • Aktuelle Trin 1
  • Færdiggjort
NemLogin

For at kunne give samtykke til pårørendeforløb, skal du først logge ind med dit NemLogin/MitID. 

Log ind med NemID/MitID
Dine oplysninger
Oplysningspligt

Vi behandler personoplysninger om dig - orientering om dine rettigheder

Kommunikationscentret behandler personoplysninger om dig for at kunne løse vores opgaver. Vi er ansvarlige for behandlingen og har fokus på at beskytte data, så håndteringen sker på sikker og lovlig vis.
 
Kommunikationscentret løser mange forskellige opgaver og behandler i den forbindelse en række almindelige og følsomme/fortrolige personoplysninger afhængig af opgavetypen. Vi håndterer kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver.

Almindelige personoplysninger er f.eks. navn, adresse, fødselsdato, familieforhold og økonomi
Følsomme personoplysninger er f.eks. cpr-nr., helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller orientering og politisk eller religiøs overbevisning

Mange af de personoplysninger, vi behandler, får vi fra borgerne selv, f.eks. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi fra andre myndigheder, egen læge mv. Hvis vi ikke har lovhjemmel til at indhente oplysningerne, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig.

Ansatte på Kommunikationscentret har tavshedspligt, og vi videregiver kun fortrolige og følsomme personoplysninger om dig, hvis vi er forpligtet til det efter lovgivningen, eller du har givet samtykke til det.

Dine rettigheder

Vi skal orientere dig om, at du har ret til:
  • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig
  • at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
  • at få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige
  • at få slettet oplysninger, hvis lovgivningen giver mulighed for det at trække dit samtykke tilbage, hvilket får virkning for vores behandling af dine oplysninger fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket. 
  • at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
Kommunikationscentret behandler personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare oplysningerne.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail:

databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk eller telefon 7232 0000. Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger anbefaler vi, at du bruger Digital Post eller sender et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

 
Samtykkeerklæring

For at du kan få tilbudt et pårørendeforløb, skal vi have dit samtykke til at kontakte og videregive oplysninger til din bopælskommune. Da din bopælskommune bevilliger forløbet er det nødvendigt, at de må modtage oplysninger fra Kommunikationscentret om forløbet.

Hvis du ikke giver samtykke til, at Kommunikationscentret kan kontakte og videregive oplysninger til din bopælskommune, kan vi ikke tilbyde dig et forløb.

Jeg giver hermed samtykke