Ja tak til graviditetsbesøg

Nemlogin
For at kunne indsende skemaet skal du logge ind med NemID/MitID.
Login med NemID/MitID her
Oplysningspligt

 


 

Vi behandler personoplysninger om dig  - orientering om dine rettigheder

Sundhedsplejen i Hillerød Kommune behandler personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen er oplyse dig om sundhedsplejens tilbud i graviditet og den første tid efter fødsel.

Det drejer sig om almindelige og følsomme personoplysninger. Oplysningerne kommer fra Hospitalerne i Nordsjælland HI Gynækologi-Obstetrik afd. i forbindelse med din graviditet.

Dine rettigheder

Vi skal orientere dig om, at du har ret til:
  • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig
  • at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
  • at få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige
  • at få slettet oplysninger, hvis lovgivningen giver mulighed for det at trække dit samtykke tilbage, hvilket får virkning for vores behandling af dine oplysninger fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket. at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra b, samt dit samtykke.

Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Sundhedsplejerskejournaler opbevares og slettes i henhold til regler for opbevaring af patientjournaler og arkivlovgivningen.  

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfredse med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk eller telefon 7232 0000.

Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger anbefaler vi, at du bruger digital post eller sender et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.
Personlige oplysninger