Friplads Hillerød Musikskole

Log ind med NemID/MitID
For at kunne søge om friplads på Musikskolen, skal du logge på med dit NemID/MitID
Login med NemID/MitID
Oplysningspligt

Som offentlig myndighed, har vi pligt til at oplyse om hvorfor og hvordan, vi behandler indsamlede oplysninger. 
 


Vi behandler personoplysninger om dig -orientering om dine rettigheder

I forbindelse med din ansøgning om friplads på Musikskolens hjemmeside, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af dit navn, adresse, telefonummer og e-mail. Vi skal derfor informere dig om dine rettigheder i forhold til, at vi behandler dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Vi skal orientere dig om, at du har ret til:
  • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig.
  • at få personoplysninger om dig i en struktureret og maskinlæsbar form.
  • at få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige.
  • at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af personoplysninger om dig.

Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare oplysningerne.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk eller telefon 7232 0000.

Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger anbefaler vi, at du bruger Digital Post eller sender et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.
Samtykke
Jeg giver hermed mit samtykke til, at Musikskolen må registrere og benytte mine data med henblik på at behandle min ansøgning om friplads. Data vil kun blive benyttet til sagsbehandling af denne ansøgning intet andet. Jeg erklærer samtidig, at min henvendelse ikke indeholder følsomme personoplysninger såsom helbredsbredsoplysninger og oplysninger om etnicitet, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning.
Oplysninger om dig/jer som forældre/værge
Har du en ægtefælle?
Hvem søges fripladsen til
Hvilken aktivitet søges fripladsen til
Aktivitet i Musikskolen
  • Ved flere børn, skal der sende en ansøgning for hvert barn.
  • Friplads ydes kun til 1 aktivitet pr. barn.
  • Kan du ikke bruge Nem-Log-In, bedes du kontakte Musikskolen.